15-16 stycznia 2019 r.
Folwark Łochów
Organizator:
Patronat honorowy:
Patronat merytoryczny:
Organizator:

Polski producent rozwiązań kryptograficznych i systemów IT o strategicznym znaczeniu związanym z ochroną informacji. Od 25-ciu lat na straży bezpieczeństwa państwa, instytucji i obywateli.
Patronat honorowy:
Patronat merytoryczny:
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
15-16 stycznia 2019 r.
Folwark Łochów ul. M, Konopnickiej 10 Łochów
Współrzędne GPS:
52°30'55.6"N 21°41'58.7"E
CEL KONFERENCJI
Celem wiodącym konferencji jest wsparcie rozwoju polskiej myśli technologicznej oraz rozwiązań podnoszących poziom zabezpieczania i ochrony informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji, a nawet państwa. Dotyczy to w szczególności rozwiązań kryptograficznych, systemów wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, analizy kryminalnej i biometrii - jako elementów zwiększających poziom bezpieczeństwa
TEMATYKA KONFERENCJI
 • Nowe kryptograficzne algorytmy światowe - kryptografia kwantowa
 • Zgodność ze standardami kryptograficznymi NINE i SCIP widziana oczami uczestników testów interoperacyjności
 • Zapewnienie łączności niejawnej w systemach wojskowych
 • Nowatorskie rozwiązania biometryczne
 • Komunikacja pomiędzy dwiema strefami o różnym poziomie bezpieczeństwa
 • Systemy wsparcia w sytuacjach kryzysowych
 • Monitoring wideo w środowisku sieciowym - proste zabezpieczenie, zarządzanie i przeszukiwanie materiałów
 • Zabezpieczanie przed wyciekiem danych
 • Rozliczalność czy masowa inwigilacja. Kamery nasobne i ich wpływ na pracę służb mundurowych
 • Blaski i cienie blockchain
 • Bezpieczna bankowość internetowa
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie w sieci
REJESTRACJA
XVIII Krajowa Konferencja Ochrony Informacji i Kryptografii nie ma charakteru komercyjnego. Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł brutto i stanowi wyłącznie pokrycie kosztów uczestnictwa wraz z wyżywieniem i noclegiem.
Rejestracji należy dokonywać do 4 stycznia 2019 r. drogą mailową na adres: konferencja@enigma.com.pl, podając: imię, nazwisko, nazwę instytucji/firmy oraz zajmowane stanowisko.
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Szczegóły merytoryczno-organizacyjne będą dostarczane indywidualnie.
Agenda
Konferencja 15-16 stycznia 2019 r.

Pobierz agendę w formacie pdf